Bli medlem Ge gåva

Samarbeten

Svenska Diabetesförbundet bedriver emellanåt samarbeten med företag och andra aktörer. När vi samarbetar är det för att kunna genomföra avgränsande projekt som är till nytta för förbundets medlemmar. Diabetesförbundets samarbeten regleras i den policy som antogs av förbundsstyrelsen 2014.

LIF:s etiska regler

När Diabetesförbundet samverkar med läkemedelsindustrin är vi noggranna med att det sker i enlighet med de forskande läkemedelsföretagens, LIF, etiska regler. Det etiska regelverket omfattar bland annat regler för samarbete mellan LIF:s medlemsföretag (läkemedelsindustrin) och organisationer. Regelverket anger att det alltid ska finnas ett skriftligt avtal och att det ska finnas en öppenhet för tredje part.

Avtal och överenskommelser finns tillgängliga i LIF:s samarbetesdatabas där du kan läsa mer om aktuella och avslutade projekt.

Etiköverenskommelse

LIF och Funktionsrätt Sverige (dåvarande Handikappförbundens samarbetsorgan), som Diabetesförbundet är medlemmar i, tecknade under 2008 en etiköverenskommelse. Överenskommelsen innebär bland annat att parterna skall verka för att deras medlemmar följer läkemedelsbranschens etiska regelverk.

LIF

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder ca 90 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

LIF:s hemsida

Läs mer om LIF
Senast uppdaterad 20 april 2021