Bli medlem Ge gåva

Internationellt

Nordiskt samarbete

Svenska Diabetesförbundet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med de övriga nordiska länderna. Samarbetet består av erfarenhetsutbyte och diskussioner om olika intressepolitiska frågor men också hur organisationerna är uppbyggda och hur man administrativt löser olika frågor. I flera fall har vi också fått idéer till informationsmaterial av varandra.

Varje år anordnas ett Nordiskt Forum i något av länderna enligt ett rullande schema. Ett planeringsmöte där bland annat årets tema fastställs äger rum i början på året och förläggs oftast till Köpenhamn.

International Diabetes Federation (IDF)

Svenska Diabetesförbundet är medlem i IDF, den internationella diabetesfederationen. IDF arbetar för att på olika sätt påverka, uppmärksamma och förbättra situationen för personer med diabetes i hela världen. IDF är indelat i sju olika regioner och vi tillhör IDF Europe. Världsdiabetesdagen anordnas varje år den 14 november och IDF anger vilket tema som ska uppmärksammas. Förbundet deltar i olika kongresser och möten och kan också nominera personer till IDFs beslutande organ.

Senast uppdaterad 20 mars 2023