Bli medlem Ge gåva

Lokal- och regionföreningar

Diabetesförbundets medlemmar är organiserade i drygt 90 lokala diabetesföreningar och 19 regionföreningar (tidigare benämnda länsföreningar) runt om i hela Sverige. Som medlem i Svenska Diabetesförbundet tillhör du en lokalförening.

Lokalföreningar

De lokala föreningarna arbetar bland annat med att erbjuda stöd, erfarenhetsutbyten och arbetar med påverkan mot lokala makthavare för att få till en bättre diabetesvård. Som medlem kan du som vill få fördjupad information och kunskap om hur det är att leva med diabetes, till exempel genom att vara med på de föreläsningar och möten som din lokala förening bjuder in till. Många föreningar genomför också läger för barn med diabetes.

Regionföreningar

I de flesta län har de lokala föreningarna valt att starta en regionförening som arbetar med gemensamma frågor inom länet.

Senast uppdaterad 18 januari 2022