Bli medlem
Ge en gåva

Arvoden för förtroendevalda

Förbundsstyrelsens arvode

Arvodena i Diabetesförbundet har antagits av riksstämman 2018 och gäller fram tills nästkommande riksstämma 2021. Ersättningen är knutet till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden avser 2020 års inkomstbasbelopp:

 • Ordförande (heltid)
  100% av inkomstbasbeloppet per månad
  66 800 kronor/månad

 • Ledamöter i presidiet
  55% av inkomstbasbeloppet per år
  36 740 kronor/år

 • Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
  30% av inkomstbasbeloppet per år
  20 040 kronor per år

 • Förtroendevalda revisorer samt revisorsersättare
  20% av inkomstbasbeloppet per år
  13 360 kronor per år

 • Sammankallande i valberedningen
  6 000 kronor per år

 • Övriga ledamöter i valberedningen
  5 000 kronor per år

Sammanträdesarvode utgår till samtliga, utom ordföranden, med 500 eller 800 kr per dag, beroende på mötets längd. Reseersättning utgår enligt inkomstskattelagens skattefria nivåer. Förtroendevalda har inte rätt till skattefritt traktamente.

Diabetesfonden

Fonden är en egen juridisk person, en stiftelse, som har en egen styrelse. Arvoden i Diabetesfonden finns att läsa på fondens hemsida www.diabetesfonden.se.

Senast uppdaterad 20 oktober 2016