Bli medlem
Ge en gåva

Arvoden för förtroendevalda

Förbundsstyrelsens arvode

Arvodena i Diabetesförbundet har antagits av riksstämman 2015 och gäller fram tills nästkommande riksstämma 2018. Ersättningen är knutet till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden gäller för år 2016:

  • Ordförande (deltid) 29 650 kr/mån 
  • Ledamöter i presidiet 32 615 kr/år 
  • Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 17 790 kr/år
  • Förtroendevalda revisorer 11 860 kr/år
  • Sammankallande i valberedningen 6 000 kr/år
  • Övriga ledamöter i valberedningen 5 000 kr/år

Sammanträdesarvode utgår till samtliga, utom ordföranden, med 300, 500 eller 800 kr per dag, beroende på mötets längd. Reseersättning, traktamente etc. utgår enligt inkomstskattelagens skattefria nivåer.

Diabetesfonden

Fonden är en egen juridisk person, en stiftelse, som har en egen styrelse. Arvoden i Diabetesfonden finns att läsa på fondens hemsida www.diabetesfonden.se.

Senast uppdaterad 20 oktober 2016