Bli medlem Ge gåva

Så styrs Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en intresseorganisation för personer med diabetes som styrs av medlemmarna. Förbundets högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vart tredje år. På riksstämman väljs förbundsstyrelsen som leder arbetet mellan riksstämmoåren. Runt om i Sverige finns våra region- och lokala diabetesföreningar som arbetar regionalt och lokalt för människor som lever med diabetes.

Riksstämman

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Ombuden från de anslutna föreningarna utses proportionellt utifrån medlemsantal och län.

Under riksstämmas bestäms inriktningen på organisationens verksamhet de tre kommande åren. Riksstämman beslutar även om idéprogram, ledamöter till förbundsstyrelsen och behandlar inkomna motioner.

Nästa riksstämma genomförs 2024.

Medlemmar under 30 år har möjligheten att delta i Ung Diabetes verksamhet.

Senast uppdaterad 30 oktober 2023