Bli medlem Ge gåva

Årsredovisning och styrande dokument

Svenska Diabetesförbundet har ett antal styrande dokument och policys som du kan läsa här. Du finner också årsredovisningar från föregående år.

Årsredovisningar

Årsredovisningen sammanfattar Svenska Diabetesförbundets verksamhet under ett år genom en verksamhetesberättelse och en förvaltningsberättelse.

Vänligen kontakta förbundskansliet om du vill få tillgång till årsredovisningen med förbundsstyrelsens underskrifter på.

Policies

Placeringspolicy

Diabetesförbundets placeringspolicy ger målsättningen för förvaltningen och de yttre ramarna för förbundets förmögenhetsförvaltning samt återger dess organisation och uppföljning.

Policy mot oegentligheter

Policyn reglerar hur Svenska Diabetesförbundet, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond - Diabetesfonden och övriga till förbundet tillhörande juridiska personer arbetar för att motverka oegentligheter inom verksamheten.

Policy för hantering av testamenten

Policyn reglerar hur testamenteshanteringen går till för Svenska Diabetesförbundet och Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond - Diabetesfonden.

Senast uppdaterad 14 april 2024