Bli medlem
Ge en gåva

Lägerverksamhet

Många av lokal- och länsföreningarna inom Svenska Diabetesförbundet anordnar varje år läger för barn, ungdomar och vuxna med diabetes och deras anhöriga.

Längden på lägren varierar från två-tre dagar till en dryg vecka beroende på tidpunkt på året, målgrupp och arrangör.

Lägerverksamheten är en viktig del inom vår organisation och syftar utöver avkoppling även till:

  • att under lättsamma former öka deltagarnas kunskaper om och motivation för egenvård
  • att socialt och psykologiskt underlätta för deltagarna att leva med sin diabetes
  • att bidra till att deltagarnas medicinska värden på sikt förbättras eller bibehålls
Senast uppdaterad 20 oktober 2016