Bli medlem
Ge en gåva

Kunskap och inspiration

En viktig del i vårt arbete är att sprida information och kunskap om diabetes och om livet med sjukdomen. Därför arbetar vi hela tiden med att ta fram ny och aktuell information, dels via vår medlemstidning Allt om Diabetes och dels via webben och tryckta broschyrer.

Samverkan och personliga möten är också viktiga delar i arbetet med att sprida information. Vi tror att om fler människor i samhället har kunskap om sjukdomarna så förbättras förutsättningarna att leva med diabetes.

Sex gånger om året ger vi ut den uppskattade tidningen Allt om Diabetes. Tidningen innehåller det senaste inom området diabetes, forskning, hjälpmedel och behandlingsmetoder. Tidningen bevakar också förbundets och lokalföreningarnas arbete.

Vårt informationsmaterial finns att beställa i vår webbshop.

Lär dig om diabetes

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är för högt. Läs mer om de olika diabetestyperna, behandling och om hur många som beräknas ha diabetes. 

Läs mer om Lär dig om diabetes
Leva med diabetes

Diabetes drabbar för resten av livet. Hur människor reagerar på att få sjukdomen är väldigt olika. Vissa vill veta så mycket som möjligt medan andra bara vill veta det som är absolut nödvändigt. Vi har samlat all den information du behöver, om kost, motion och hjälpmedel. Vi är diabetessjuksköterskornas förlängda arm. 

Läs mer om Leva med diabetes
Senast uppdaterad 2 augusti 2016