Bli medlem Ge gåva

Presskontakt

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig som journalist att få fram fakta eller personer att intervjua.

Vid intervjuer kontaktar du som journalist i första hand  kommunikationsansvarig Petra Rizvi eller verksamhetschef Petra Westerberg:

Petra Rizvi

petra.rizvi@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Petra Westerberg

petra.westerberg@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Vill du komma i kontakt med våra diabetesföreningar så går det givetvis bra att kontakta ordförande på den ort som frågan gäller.

 • 15 juli 2023
  Många med diabetes nu helt utan läkemedel

  Nära fyra av tio med diabetes uppger i en helt ny medlemsundersökning att de i år har råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket. Av dessa står nu nästan var tionde helt utan medicin. Svenska Diabetesförbundet varnar för att det kommer att leda till komplikationer och uppmanar regeringen att agera snabbare för att säkerställa tillgången till läkemedel till kroniskt sjuka.

 • 28 april 2023
  Från handikappersättning och vårdbidrag till merkostnadsersättning - ISF

  En granskning av de reformerade stöden till personer med funktionsnedsättning.

 • 30 mars 2023
  Dags att genomföra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utredningsförslag om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall

  Tillbaka i oktober 2022 lämnade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utredningsförslag till regeringen. Uppdraget var att utreda förutsättningarna för undantagshantering från de medicinska föreskrifterna med avseende på synfältsbortfall för innehav av B-körkort.

 • 28 mars 2023
  Behov av ytterligare åtgärder för att hantera den rådande läkemedelsbristen

  Bästa Acko Ankarberg Johansson, Den rådande läkemedelsbristen ser tyvärr ut att bli långvarig för personer som lever med diabetes. Det har allvarliga och orimliga konsekvenser för de individerna som drabbas, men är även samhällsekonomiskt problematisk. Proposition 2022/23:45 som finns på riksdagens bord adresserar viktiga problem, samtidigt ser vi ett behov av mer kraftfulla åtgärder. Dessa förslag på lösningar vill vi gärna presentera för dig här

 • 10 mars 2023
  Personer med diabetes drabbas hårt av läkemedelsbrist

  Mer än hälften av Svenska Diabetesförbundets medlemmar har under det senaste året varit med om att ett eller flera av deras läkemedel inte finns på apoteket. Drygt var tionde har råkat ut för att läkemedel varit slut och inte gått att beställa. För många påverkar det möjligheterna att sköta sin diabetes negativt. Det visar nya siffror från Svenska Diabetesförbundet, som vill se ett tydligt nationellt ansvar för läkemedelsförsörjning och att grupper som läkemedel är avsedda för prioriteras vid brist.

 • 26 januari 2023
  "Med rätt stöd finns inga hinder"

  Många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats vikariera som resurs åt sitt barn i skolan. Det visar en ny rapport från Svenska Diabetesförbundet, som vill att barndiabetesmottagarna och rektorerna tar ansvar för att rätt stöd finns i skolan.

Alla nyheter
Senast uppdaterad 14 augusti 2023