Bli medlem Ge gåva

Presskontakt

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig som journalist att få fram fakta eller personer att intervjua.

Vid intervjuer kontaktar du som journalist i första hand  kommunikationsansvarig Petra Rizvi eller verksamhetschef Petra Westerberg:

Petra Rizvi

petra.rizvi@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Petra Westerberg

petra.westerberg@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Vill du komma i kontakt med våra diabetesföreningar så går det givetvis bra att kontakta ordförande på den ort som frågan gäller.

 • 29 mars 2022
  Dags att släppa handbromsen - rapport om tillgången till tekniska hjälpmedel

  Den teknologiska utvecklingen inom diabetesvården gasar, dags att de politiska beslutsfattarna släpper handbromsen.

 • 25 mars 2022
  Högspecialiserad barnintensivvård

  I mars lämnade Svenska Diabetesförbundet ett remissvar till Socialstyrelsen angående högspecialiserad barnintensivvård.

 • 23 mars 2022
  Tillgänglighetsdelegationen inne på upploppssträckan – spännande förslag vid målsnöret

  Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården har söndagen den 15 maj som deadline för sitt slutbetänkande. Utredningen är därmed inne påupploppssträckan sitt arbete. Diabetesförbundet har varit med hela vägen, och medverkade också på det sista möte i referensgruppen måndagen den 14 mars.

 • 18 mars 2022
  Första referensgruppsmöte kring att analysera testmetoder för medicinska synkrav för körkort

  I höstas förra året kom infrastrukturminister Tomas Eneroth med beskedet att testmetoder, för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort, ska analyseras och redovisas i september år 2022.

 • 25 februari 2022
  Våra tankar går till Ukraina

  Svenska Diabetesförbundet är förfärade över attackerna mot Ukraina och dess befolkning. ”Vi är bedrövade över det som sker, och vi vet att människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar drabbas hårt vid katastrofer”, säger Björn Ehlin, Svenska Diabetesförbundets ordförande.

 • 17 februari 2022
  Nytt vårdförlopp avseende fotsår och diabetes

  Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Denna vecka avslutades remissrundan avseende "personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår".

Alla nyheter
Senast uppdaterad 16 maj 2022