Bli medlem Ge gåva

Presskontakt

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig som journalist att få fram fakta eller personer att intervjua.

Vid intervjuer kontaktar du som journalist i första hand kommunikationsansvarig Petra Rizvi.

Petra Rizvi

petra.rizvi@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Vill du komma i kontakt med våra diabetesföreningar så går det givetvis bra att kontakta ordförande på den ort som frågan gäller.

 • 23 maj 2024
  Diabetesföräldrar förhindrade att jobba heltid

  Hälften av föräldrarna till barn med diabetes går ner i arbetstid för att hantera barnens kroniska sjukdom. Föräldrarna står samtidigt helt utan ersättning när de behöver ge sina barn stöd i skolan. Svenska Diabetesförbundet vill att regeringen underlättar för gruppen genom att ge rätt till VAB vid insatser under skoldagen.

 • 23 februari 2024
  Nya steg för ett friskt liv med och en framtid utan diabetes

  Från och med 2024 är Svenska Diabetesförbundet medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd”. Detta är ett samarbete mellan Forska!Sverige och 40 organisationer från akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter. Från funktionsrättsrörelsen finns exempelvis Astma- och Allergiförbundet samt Reumatikerförbundet sen många år tillbaka i nätverket.

 • 19 februari 2024
  Fler med diabetes utan medicin

  Nya siffror från Svenska Diabetesförbundet pekar på att läkemedelsbristen har förvärrats för personer med diabetes. Andelen som inte kan få ut sin medicin på apoteket har ökat sedan i somras. Svenska Diabetesförbundet vill att ansvariga aktörer snabbt vidtar nya åtgärder för att förbättra situationen.

 • 12 december 2023
  Svenska Diabetesförbundet välkomnar Läkemedelsverkets nya uppmaning om förskrivning av GLP-1-receptoragonister

  Svenska Diabetesförbundet har följt den rådande läkemedelsbristen som på olika områden har drabbat personer med diabetes under hela 2023. Senast i samband med framtagande av Diabetesbarometern 2023, där 3 530 personer med diabetes besvarade en enkät tillbaka i juni. Resultaten har löpande kommunicerats till såväl regeringen som Läkemedelsverket.

 • 30 november 2023
  Olika läkare och få vårdbesök för många med diabetes

  Ett regelbundet stöd från vården är avgörande för en bra hälsa eftersom personer med diabetes själva ansvarar för egenvården av sjukdomen. Många träffar dock inte en diabetesläkare varje år och bland personer med diabetes typ 2 uppger var tredje att de träffar olika läkare vid sina besök. Det framgår av Diabetesbarometern 2023, där vården i regionerna jämförs för andra året i rad.

 • 15 juli 2023
  Många med diabetes nu helt utan läkemedel

  Nära fyra av tio med diabetes uppger i en helt ny medlemsundersökning att de i år har råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket. Av dessa står nu nästan var tionde helt utan medicin. Svenska Diabetesförbundet varnar för att det kommer att leda till komplikationer och uppmanar regeringen att agera snabbare för att säkerställa tillgången till läkemedel till kroniskt sjuka.

Alla nyheter
Senast uppdaterad 7 februari 2024