Bli medlem
Forskning

Mathias Hägglund

Handläggare, medlemsregistret

mathias.hagglund@diabetes.se

08-564 821 13

Mina ansvarsområden

Mathias ansvarar för vårt medlemsregister och är vår kontaktperson för medlemsfrågor.

Senast uppdaterad 18 juni 2021