Bli medlem Ge gåva

Mathias Hägglund

Handläggare, medlemsregistret

mathias.hagglund@diabetes.se

08-564 821 13

Mina ansvarsområden

Mathias ansvarar för vårt medlemsregister och är vår kontaktperson för medlemsfrågor.

Senast uppdaterad 6 september 2021