Bli medlem Ge gåva

Emma Skepp

Sakkunnig barn- och föräldrafrågor

emma.skepp@diabetes.se

08-564 821 00

Mina ansvarsområden

Emma utvecklar området för barn och föräldar och är samordnare för Föräldrarådet.

Senast uppdaterad 18 november 2022