Bli medlem
Forskning

Emma Skepp

Sakkunnig barn- och föräldrafrågor

emma.skepp@diabetes.se

08-564 821 00

Mina ansvarsområden

Emma utvecklar området för barn och föräldar och är samordnare för Föräldrarådet.

Senast uppdaterad 2 mars 2021