Bli medlem Ge gåva

Catrin Rosquist

Styrelse- och organisationskoordinator

catrin.rosquist@diabetes.se

08-564 821 05

Catrin sköter Diabetesförbundets och Diabetesfondens interna administration och för protokoll vid olika sammanträden. En viktig del av Catrins arbete är att sköta ärendehantering, bokningar och andra förberedelser inför styrelsemöten och att föra protokoll samt att administrera efterarbetet.

Senast uppdaterad 29 mars 2023