Bli medlem
Forskning

Catrin Rosquist

Styrelse- och organisationskoordinator

catrin.rosquist@diabetes.se

08-564 821 05

Catrin sköter Diabetesförbundets och Diabetesfondens interna administration och för protokoll vid olika sammanträden. En viktig del av Catrins arbete är att sköta ärendehantering, bokningar och andra förberedelser inför styrelsemöten och att föra protokoll samt att administrera efterarbetet.

Senast uppdaterad 25 februari 2021