Bli medlem Ge gåva

Åsa Westeson

Verksamhets- och organisationsutvecklare

 

asa.westeson@diabetes.se

Mina ansvarsområden

Åsa arbetar med utveckling av förbundets verksamhet och organisation, genom såväl övergripande strategisk planering, som konkreta projekt.

Senast uppdaterad 25 oktober 2023