Bli medlem Ge gåva

Medarbetare kansli

Medarbetearna vid förbundskansliet arbetar bland annat med att verkställa styrelsebeslut, ge service till medlemmar och lokalföreningar, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Kansliet 2021.jpg
Senast uppdaterad 2 september 2021