Bli medlem Ge gåva

Medarbetare kansli

Medarbetarna vid förbundskansliet arbetar bland annat med att verkställa styrelsebeslut, ge service till medlemmar och lokalföreningar, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Senast uppdaterad 31 januari 2024