Bli medlem
Forskning

Medarbetare kansli

Medarbetearna vid förbundskansliet arbetar bland annat med att verkställa styrelsebeslut, ge service till medlemmar och lokalföreningar, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Kansliet 2021.jpg
Senast uppdaterad 25 februari 2021