Bli medlem Ge gåva

Medarbetare kansli

Medarbetarna vid förbundskansliet arbetar bland annat med att verkställa styrelsebeslut, ge service till medlemmar och lokalföreningar, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Senast uppdaterad 6 oktober 2023