Bli medlem Ge gåva

Maria Holmgren

Ledamot

maria.holmgren@diabetes.se

Maria Holmgren är ordförande för Diabetesföreningen i Umeå med omnejd samt ledamot i Diabetesföreningen i Västerbottens län. Hon fick diabetes typ-1 som ung och har vuxit upp i rörelsen då hennes far också hade diabetes typ-1 och satt med i förbundsstyrelsen i många år. Maria har även tidigare själv suttit med i förbundets styrelse och valberedning.

Maria arbetar som kanslichef och kommunikatör hos Funktionsrätt Umeå och sitter sedan flera år tillbaka med i Umeå kommuns Funktionshinderråd..

Maria Holmgren och är ledamot i styrelsen för Diabetesförbundet sedan maj 2021.

Senast uppdaterad 15 december 2021