Bli medlem
Ge en gåva

Lena Jonsson

Andre vice ordförande

lena.v.jonsson@diabetes.se

Lena Jonsson har arbetat som Fotvårdsspecialist/Medicinsk Fotterapeut i 46 år inom den Svenska hälso- och sjukvården med just patientgruppen som har diabetes. Har jobbat i diabetesteam på specialistmottagning, ingått i multidisciplinärt team vid Hudiksvalls sjukhus.

Lena är ordförande i SFFD, Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård. Föreläst och föreläser om diabeteskomplikationer i foten i olika sammanhang och har själv inte diagnos Diabetes men har varit passiv medlem under så gott som hela sitt yrkesliv.

 Lena Jonsson är ledamot i styrelsen för Diabetesförbundet sedan maj 2020 och från maj 2021 andres vice ordförande.

Senast uppdaterad 31 maj 2021