Bli medlem
Ge en gåva

Fredrik Löndahl

Fredrik LöndahlFörbundsordförande

Jurist

Ort: Helsingborg

Födelseår: 1973

Fick diabetes: 1991

fredrik.londahl@diabetes.se

Därför engagerar jag mig i Svenska Diabetesförbundet!

För den som drabbas av diabetessjukdomen är det bra att vara svensk, för vård och tillgång till mediciner/hjälpmedel är bra och billig här i jämförelse med många andra länder. Men det betyder inte att det inte behöver bli bättre, liksom att vi måste förhindra alla försök till kortsiktiga besparingar som leder till försämringar idag och framöver. För mig har det alltid varit naturligt att engagera mig inom Diabetesförbundet, som är en stark och landsomfattande organisation med mycket samlad kompetens. 

Förbundet erbjuder en helhet; alla åldrar och alla varianter av diabetes verkar tillsammans, det ges ut ett bra informationsmaterial och angelägen forskning stöds. Detta måste fortsätta och våra beslutsfattare måste veta att det finns någon som sakligt granskar och ifrågasätter deras beslut med det övergripande målet att den bästa tillgängliga vården ska ges över hela landet. Med min yrkesbakgrund som jurist kan jag tillföra värdefulla synpunkter för verksamheten, inte minst när det gäller olika regelverk och i kontakter med myndigheter. Jag tror också på en positiv utveckling genom erfarenhetsutbyte, både inom landet och internationellt. 

För hur vi än gör – det är tillsammans som vi är starka!

Senast uppdaterad 18 oktober 2016