Bli medlem Ge gåva

Björn Ehlin

Förbundsordförande

forbundsordforande@diabetes.se

Björn Ehlin har under de senaste 18 åren haft förtroendeuppdrag på alla nivåer inom Diabetesförbundet. Som IT-intresserad tonåring startade Björns engagemang då styrelsen i lokalföreningen bad om hjälp. Engagemanget växte, det ledde till styrelseuppdrag som ledamot, sekreterare, ordförande och kassör i Diabetesföreningen Norra Älvsborg.

Hans nationella engagemang startade i Ung Diabetes som ledamot och vice ordförande i rådet, vilket gav en första inblick i förbundsstyrelsens arbete och under mandatperioden 2015–2018 var Björn Ehlin ledamot i förbundsstyrelsen innan han under en period trädde in som tillförordnad kanslichef vid förbundskansliet. Björn har diabetes typ 1.

Vid högskolan studerade Björn politik och har en examen inom statsvetenskap. Förutom ideella uppdrag i olika föreningar så jobbar han till vardags med att hjälpa ideella organisationer med strategiska frågor, organisationsutveckling och administration.

Björn Ehlin är förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet samt ordförande för Diabetesfonden

Senast uppdaterad 1 december 2023