Bli medlem
Ge en gåva

Svensk diabetesforskning

Svensk diabetesforskning sägs ofta vara världsledande. Forskningen har gjort stora framsteg under åren men fortfarande är det inte helt klart varför vissa får sjukdomen och andra inte.

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Finland och Sverige toppar världsstatistiken när det gäller insjuknande i typ 1-diabetes. Även insjuknandet i typ 2-diabetes fortsätter vara hög. Detta är siffror som oroar och som ökar behovet av forskning för att ta reda på orsakerna och utveckla metoder för behandling av sjukdomen.

Diabetesforskningen spänner över ett brett område och många studier kan delas in i olika områden. Några exempel på områden det forskas kring är:

 • Epidemiologi 
  Studier som baseras på våra register för att identifiera och värderar vilken roll olika livsstilsfaktorer och miljöfaktorer har för sjukdomsdebuten. 
 • Komplikationer 
  Varför slipper en del personer med diabetes ifrån komplikationer? Detta är en av frågorna som studier kring komplikationer tittar närmre på. 
 • Genetisk bakgrund 
  Denna typ av studier tittar närmre på om det finns något i vår genetiska bakgrund som är förknippade med risken att få typ 1-diabetes och om det går att förhindra sjukdomen. 
 • Omvårdnad 
  Studier som försöker beskriva olika aspekter av egenvården. 
 • Insulinfrisättning 
  Genom att studera de gener och proteiner som har betydelse för frisättningen av insulin vill denna typen av studier ta reda på vilka orsaker det kan finnas till att typ 2-diabetes uppstår och varför insulinkänsligheten är nedsatt. 

Stora framsteg

De senaste årens diabetesforskning har lett till att behandlingen av diabetes har förbättras avsevärt. Idag får färre personer med diabetes svåra komplikationer tack vare forskningen som har bidragit till bättre mediciner och behandlingsmetoder. Forskare har idag mer kunskap om vilka faktorer som påverkar insjuknandet i diabetes men fortfarande finns det stora behov om mer kunskap kring vad som orsaker diabetes.

Forskningen om diabetes har kommit en bra bit på vägen men än återstår många utmaningar, därför är det viktigt med fortsatta insatser för att forskningen ska framåt.

Läs mer om aktuell forskning

I varje nummer av tidningen Allt om Diabetes kan läsare ta del av aktuell forskning, nationell som internationell, kring diabetes.

Nära samarbete med Diabetesfonden

Svenska Diabetesförbundet har ett mycket nära samarbete med Diabetesfonden. Diabetesfonden delar varje år ut miljoner till svensk forskning kring diabetes. Diabetesfonden stödjer både forskning om varför sjukdomen uppstår till hur den kan behandlas på bästa sätt men arbetar också för att öka informationen om diabetes i samhället.

Vill du medverka i en forskningsstudie?

För dig som kan tänka dig att medverka i en forskningsstudie har vi samlat aktuella projekt på vår sida medverkan i forskningsstudier. 

Forskning runt om i Sverige

Runt om i Sverige pågår studier kring diabetes på universitetssjukhus som hos läkemedelsföretag som hos mindre vårdenheter.

Senast uppdaterad 25 oktober 2016