Bli medlem
Ge en gåva

Medverkan i forskningsstudier

Medverkan i forskningsstudier är viktigt för att diabetesforskningen ska gå framåt. Diabetesförbundet vill bidra till forskningen genom att ge pågående studier möjligheten att söka efter försökspersoner/forskningspersoner på denna sida.

Godkända studier kan kostandsfritt söka efter försökspersoner på denna sida. Mer information om annonsering finns längst ner på sidan.

 

Kostens effekt på mängden leverfett och metabol kontroll hos personer med typ 2-diabetes och prediabetes

Kostvanor spelar en central roll i både utveckling och behandling av typ 2-diabetes och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD). NAFLD är ett sjukdomstillstånd som börjar med en för stor ansamling av fett i levern, som inte orsakas av alkohol, och har visat sig vara starkt sammankopplat med typ 2-diabetes. Fortfarande saknas dock viktig kunskap kring hur vi bör äta för att på bästa sätt förhindra och behandla dessa mycket vanliga sjukdomstillstånd.

Vi är nu intresserade av att titta på hur mängden fett i levern samt blodsockerkontrollen påverkas av tre hälsosamma koster med olika mängd kolhydrater och fett.

Vi söker dig som:

- Har typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad) eller ligger i riskzonen (förhöjt blodsocker) för typ 2-diabetes
- Är mellan 30-75 år
- Är överviktig (BMI mellan 25-40)
- Är villig att följa en hälsosam kost i 1 år

Du erbjuds:

- Detaljerad information om din hälsa
- Få utvalda livsmedel kostnadsfritt
- Möjligheten att bidra till forskning

Studien genomförs vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Är du intresserad av att delta i vår studie? Kontakta studiekoordinator Michael Fridén på michael.friden@pubcare.uu.se för mer information.

Publicerad: 2020-11-11

---

Livslångt lärande vid långvarig sjukdom

Forskningsprojekt ”Livslångt lärande vid långvarig sjukdom” är ett samverkansprojekt mellan forskare på Vårdvetenskap på Malmö universitet och diabetessjuksköterska på Lindeborgs vårdcentral Region Skåne. Teamet har fått beviljat etisk ansökan för två forskningsprojekt; ”Livslångt lärande hos personer med typ 1 diabetes” och ”Närståendes erfarenhet av att stödja partner med typ 1 diabetes i det livslånga lärandet”.

Studiens syfte: Syftet är att belysa personers livslånga lärande om sjukdomshantering i dagligt liv vid diabetes.
Kontakt uppgifter för att delta i studien: Malin Axelsson, Docent i vårdvetenskap malin.axelsson@mau.se Tel 040-665 79 60

Publicerad: 2020-11-09

---

Nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen. Vi undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och förtida död.  Ett av två läkemedel ges, slumpvis fördelat på två grupper patienter, som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja deltagande och ev. lottas till behandling. Därefter sker uppföljning i princip inom den vanliga vården och information om komplikationer mm inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Studien leds av Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala Universitet i samarbete med Akademiska Sjukhuset.

Är du intresserad att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet under 4 år, och om du använder ett eller inget diabetes-läkemedel, kontakta oss för mer information.

Det finns studiecenter över hela Sverige så välkommen med din intresseanmälan oavsett var i landet du bor.

Klicka på länken för att komma till vår hemsida med kontaktuppgifter och anmälningsformulär: 

http://www.medsci.uu.se/smartest

Publicerad: 2020-02-19 

---

Till Dig som vill förbättra Din hälsa, Dina levnadsvanor och Ditt mående.

Du inbjuds att delta i en forskningsstudie om ett Internetbaserat Hälso- och livsstilsverktyg som tar ett helt nytt grepp för att förbättra Din hälsa och Ditt mående. Verktyget har utvecklats i nära samverkan med personer med typ 2-diabetes och är tillgängligt inom ramen för en frivillig forskningsstudie som genomförs vid Göteborgs universitet. Verktyget är från början utvecklat för personer med typ 2-diabetes, men du kan använda det även om du inte har diabetes, eftersom det tar ett brett grepp kring levnadsvanor och hälsa. Du använder verktyget på egen hand via dator, läsplatta eller telefon.

Verktyget innehåller ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ger Dig stöd och tips för att förbättra Din hälsa och mående. Du får tillgång till forskningsbaserat material om kost och motion. Verktyget ger också ny kunskap kring livsfrågor, hur Du hanterar tiden, Dina relationer och hur Du når balans och harmoni.

Du använder verktyget hemifrån på egen hand (precis som vilken Internetsida som helst) via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Personer från hela Sverige kan delta. Deltagare från Skåne med förhöjt långtidsblodsocker (52 mmol/mol och över) kallas till besök för blodprovstagning i Malmö var tredje månad.

Personer med typ 2-diabetes men även personer utan diabetes kan delta oavsett behandling. En förutsättning är att Du är över 35 år och har tillgång till Internet via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Om Du har typ 1-diabetes kan Du dock inte delta.

Allt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande studien. Studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Du kan anmäla dig via www.forskningsstudie.se

Vänliga hälsningar                                                       

Anders Rosengren
Leg. läkare, docent

Maria Fälemark, Jessica Hedin, Birgitta Abrahamsson
Forskningssjuksköterskor Region Skåne/Göteborgs universitet
internetverktyg@gu.se.

Ansvarig prövare
Region Skåne/Göteborgs universitet 

Publicerad: 2019-03-21

---

Släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes

TrialNet screenar släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes för autoantikroppar. TrialNet bedriver även kliniska studier för effektivare identifiering av personer i riskzon för autoimmun typ 1-diabetes samt för bättre behandlingsalternativ för att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.

De som kan delta i studien är:

  • Personer som är 1-45 år och har syskon, barn eller föräldrar med typ 1-diabetes*
  • Personer som är 1-20 år kan även delta om de har mor/farföräldrar, moster/faster, kusin, halvsyskon eller syskonbarn med typ 1-diabetes*

*Diabetespersonen ska ha fått diagnosen vid 40 års ålder eller yngre.

Studien är godkänd av Centrala etikprövningsnämnden, DNR Ö 23-2009. Läs mer på http://www.med.lu.se/trialnet

Är du intresserad av att delta? Kontakta studiekoordinator tel: 040-391915 email: trialnet@med.lu.se

Ansvarig för studien: prof. Åke Lernmark

 

Vill du publicera din studie här?

Diabetesstudier som har godkänts av någon av etikprövningsnämnderna kan utan kostnad annonsera efter deltagare på denna sida. 

För att vi ska kunna publicera studien så behöver vi följande uppgifter:

  • Syftet med studien
  • Kontaktuppgifter 
  • Kopia av godkännande alternativt länk till etikprövningsnämndens beslut, och eventuellt beslut från annan instans som godkänt studien. 

Informationen skickas till diabetesfonden@diabetes.se

Senast uppdaterad 11 november 2020