Bli medlem
Ge en gåva

Medverkan i forskningsstudier

Medverkan i forskningsstudier är viktigt för att diabetesforskningen ska gå framåt. Diabetesförbundet vill bidra till forskningen genom att ge pågående studier möjligheten att söka efter försökspersoner/forskningspersoner på denna sida.

Godkända studier kan kostandsfritt söka efter försökspersoner på denna sida. Mer information om annonsering finns längst ner på sidan.

Försökspersoner sökes till studie om inhalatorers användarvänlighet

Just nu genomförs en studie som undersöker användandet av inhalatorer och deras användarvänlighet. Syftet med studien är att få kunskap om möjliga fel vid användning av inhalatorer (som används vid t.ex. astma eller KOL) samt få kunskap om det är någon skillnad mellan olika typer av inhalatorer.

Studien söker nu efter försökspersoner som är:

 • mellan 18-75 år (vi söker särskilt försökspersoner som är 50-75 år) i Stockholmsområdet
 • och som inte har...
 • egen erfarenhet av inhalatorer och inte heller har någon nära anhörig som använder eller tidigare har använt någon inhalator
 • någon syn-, hörsel- eller annan nedsättning som begränsar förmågan att tillgodogöra sig skriftlig eller muntlig instruktion
 • sjukdom eller handikapp som försvårar fysisk hantering av mindre föremål
 • allergi mot komjölksprotein

Deltagare i studien 300 kr i ersättning. Studietillfället genomförs på Sveavägen 63 i Stockholm och tar ca 30 min. 

Ladda ner information om studien (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Intressanmälan är nu stängd, men du kan fortfarande läsa om studien via länken här ovanför.

Publicerad: 2017-02-16

--------------

Släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes

TrialNet screenar släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes för autoantikroppar. TrialNet bedriver även kliniska studier för effektivare identifiering av personer i riskzon för autoimmun typ 1-diabetes samt för bättre behandlingsalternativ för att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.

De som kan delta i studien är:

 • Personer som är 1-45 år och har syskon, barn eller föräldrar med typ 1-diabetes*
 • Personer som är 1-20 år kan även delta om de har mor/farföräldrar, moster/faster, kusin, halvsyskon eller syskonbarn med typ 1-diabetes*

*Diabetespersonen ska ha fått diagnosen vid 40 års ålder eller yngre.

Studien är godkänd av Centrala etikprövningsnämnden, DNR Ö 23-2009. Läs mer på http://www.med.lu.se/trialnet

Är du intresserad av att delta? Kontakta studiekoordinator tel: 040-391915 email: trialnet@med.lu.se

Ansvarig för studien: prof. Åke Lernmark

Har du diabetes typ 2 och fetma?

Vi söker dig som vill delta i en 2-årig studie som undersöker effekterna på blodsockret av viktnedgång med lågkaloridiet under 2 månader följt av gruppbehandling med fokus på kost och motion. Målet för behandlingen är ett så normalt blodsocker som möjligt och läkemedel mot diabetes kommer att individanpassas för att minimera riskerna för viktuppgång och för låga blodsocker. Under studiens gång kommer du fortlöpande att få behandling och undervisning av diabetesläkare, diabetessköterska och dietist.

Du skall:

 • vara yngre än 60 år 
 • ha ett BMI mellan 30 och 40 kg/m2 och ett HbA1c över 52 mmol/mol. 
 • vara svensktalande, motiverad till livsstilsförändringar och vilja delta i gruppundervisning 
 • ha kost- eller tablettbehandlad diabetes typ 2 
 • förutom diabetes vara väsentligen frisk men kan ha behandling mot blodtryck, kolesterol eller någon annan lindrig sjukdom

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden, DNR 2015 628-31.

Om detta låter intressant är du hjärtligt välkommen på ett informationsmöte. Lokal: Endokrinkliniken, C2:84, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Tid: kl 17-18 den 14 december 2016 OSA: senast 12 december
mail: maria.segerstrom@karolinska.se
eller brev: Maria Segerström, C2:84, Karolinska Huddinge, 14186 Stockholm

Ansvarig för studien: Johan Hoffstedt, Docent Överläkare

---

En studie för typ 2-diabetiker med risk för hjärt och kärlsjukdom

Klinisk studie som undersöker om ett blodproppshämmande läkemedel i tillägg till nuvarande diabetesbehandling kan minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och/ eller att dö av hjärt-kärlsjukdom. Studien riktar sig till patienter med diabetes typ 2 och med ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Ungefär 17 000 patienter kommer att vara med i studien, varav 185 patienter i Sverige. 

Studien riktar sig till män och kvinnor över 50 år som har diabetes typ 2 och hög risk för hjärtproblem. Deltagare ska ha behandlats för diabetes med blodsockersänkande läkemedel under minst 6 månader samt ha dokumenterade hjärtproblem. 

Gå till Trialbees hemsida för att ta reda på om studien passar dig

Studieansvarig Sverige 

Elisabeth Jansson Lau, 
AstraZeneca AB 
Elisabeth.Jansson@astrazeneca.com

---

Vill du vara med i en studie av ett nytt Internet-verktyg för personer med typ 2-diabetes?

Verktyget PriusHealth utvecklas i en stor forskningssatsning vid Lunds Universitet för att öka patienters inflytande och möjligheter att på bästa sätt hantera diabetes.

Vi vill involvera ett antal patienter i utvecklingen för att göra detta framtida behandlingsverktyg så relevant som möjligt. Deltagarna använder webbverktyget på egen hand och kommer genom övningar och information att få fördjupa sina kunskaper och insikter om livsstil och utvärdera verktyget.

Patientverktyget är unikt genom sitt fokus på långsiktiga personliga motivationsförändringar, den starka forskningsbasen och patienternas centrala roll i utformningen. Det kommer att utvärderas och utvecklas i en forskningsstudie i flera faser. Studien drivs från Lunds Universitet men patienter från hela Sverige kan delta eftersom verktyget används hemifrån.

Verktyget öppnar i december 2015. Du får gärna ringa våra forskningssjuksköterskor eller ansvarig prövare Anders Rosengren på 040-332249 om Du har några frågor.

Om du har typ 2-diabetes och är intresserade att delta i studien PriusHealth för att utveckla och testa detta nya behandlingsverktyg är du välkommen att anmäla ditt intresse via www.forskningsstudie.se .

Bakom studien står

Anders Rosengren, Leg. Läkare, Med. Dr. Ansvarig prövare Lunds Universitet

Emelia Mellergård, Malin Bäckman, Leg. psykologer

Helene Ferm och Maria Fälemark
Leg. Forskningssjuksköterskor med diabeteskompetens
Tel: 040-33 22 49
Epost: helene.ferm@med.lu.se ; maria.falemark@med.lu.se

---

Diabetesvaccin prövas i studie

Vaccin mot typ 1-diabetes prövas i barn och unga mellan 12-24 år som nyligen fått diagnos. 

I läkemedelsstudien DIAGNODE-2 ges vaccination med GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel, i kombination med att deltagarna äter D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egna produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda. 

Du kan vara med

 • om du har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de senaste 6 månaderna
 • om du är i åldern 12-24 år
 • om du bor i närheten av Linköping, Malmö och Uddevalla

Information och anmälan

Professor Johnny Ludvigsson, koordinerande prövare för Diagnode-2,  johnny.ludvigsson@liu.se

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att
delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Läs mer på http://diagnode-2.com/se/

 

Vill du publicera din studie här?

Diabetesstudier som har godkänts av någon av etikprövningsnämnderna kan utan kostnad annonsera efter deltagare på denna sida. 

För att vi ska kunna publicera studien så behöver vi följande uppgifter:

 • Syftet med studien
 • Kontaktuppgifter 
 • Kopia av godkännande alternativt länk till etikprövningsnämndens beslut, och eventuellt beslut från annan instans som godkänt studien. 

Informationen skickas till info@diabetes.se

Senast uppdaterad 23 oktober 2017