Bli medlem
Ge en gåva

Stig Attvall

Docent Stig Attvall, Sahlgrenska sjukhuset, föreläser om vikten av att ny kunskap inom forskningen kommer patienterna till del för att få bättre resultat när det gäller metabol kontroll. I synnerhet patienter med HbA1c över 70 mmol/mol. Ju yngre patienten är, desto viktigare att förhindra komplikationer som går att undvika. Forskning och utveckling för bättre HbA1c ger diabetesvården 2014 nya möjligheter.

Här kan du också se en kort intervju med docent Stig Attvall, som gjordes i anslutning till jubileumsseminariet:

Senast uppdaterad 25 oktober 2016