Bli medlem
Ge en gåva

Forskning

Vi är helt övertygade om att forskare kommer hitta ett botemedel och lösa diabetesgåtan. Tack vare forskningen överlever allt fler, men vi har fortfarande en bit kvar.

Via Diabetesfonden stödjer vi alla typer av diabetesforskning, för att förenkla livet med diabetes här och nu, och för en framtid utan sjukdomen.

Diabetesfonden

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Läs mer om Diabetesfonden
Ge en gåva

Tack vare forskning lever människor med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer. Framsteg sker, men mer resurser behövs för att lösa diabetesgåtan. Ditt stöd gör skillnad för alla som lever med diabetes!

Ge en gåva
Senast uppdaterad 14 november 2020