Bli medlem
Ge en gåva

Styrelsen för Medelpads Diabetesförening 2019-2020

Kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller vill engagera dig i någon fråga

Jan-Åke Vesterlund

Ordförande
070-553 96 52
janakke65@gmail.com

Stig Westman

Vice ordförande
070-607 74 94
st.westman@telia.com

Cathrine Svensk

Sekreterare
079-347 91 98
cathrine.hoglund@gmail.com

Sture Westberg

Kassör
070-275 81 51
westbergarn@telia.com

Birgitta Naapanki

Ledamot
070-631 32 96
bitta62nki@gmail.com

Sara Persson

Suppleant
073-035 37 42
sara_persson82@hotmail.com

Karin Nylen

Suppleant
073-152 94 91
karham5@hotmail.com

Marianne Tander

Suppleant
070-275 39 69
marianne.tander@sundsvall.se

Mats Gottvall

Suppleant
070-331 19 68
mats.gottvall@telia.com

Senast uppdaterad 29 maj 2017