Bli medlem
Ge en gåva

Styrelsen

Kontakta oss gärna om du vill vara med och påverka, engagera dig, har förslag eller frågor till styrelse.

2017-2018 består Diabetesföreningen Uppsala m o av följande personer:

Jenny Ugalde

Ordförande                                                                                                                     070-2670081                                                                                      uppsaladiabetes@hotmail.com

Inger Eriksson 

Kassör                                                                                               inger.eriksson1@bredband.net

Julia Wall Nilsson

Sekreterare                                                                                            jwallnilsson@gmail.com

Bo Södermark

Ledamot                                                                                            bo.sodermark@telia.com

Christine Strömbom

Ledamot                                                                                    christinelinkan@hotmail.com

Rolf Kärne

Ledamot, valberedning och kontaktperson för medlemsregistret        rolfkarne@gmail.com

 

Senast uppdaterad 9 oktober 2017