Bli medlem
Ge en gåva

Styrelsen

Kontakta oss gärna om du vill vara med och påverka, engagera dig, har förslag eller frågor till styrelse.

2018-2019 består Diabetesföreningen Uppsala m o av följande personer:

Jenny Ugalde

Ordförande                                                                                                            
070-2670081                                                                                     uppsaladiabetes@hotmail.com

Helena Wall 

Sekreterare
helenawall595@gmail.com

 Inger Eriksson

Ledamot
inger.eriksson1@bredband.net

 Christine Strömbom

 Ledamot/Vice Ordförande

christinelinkan@hotmail.com

Rolf Kärne

Ledamot, valberedning och kontaktperson för medlemsregistret       rolfkarne@gmail.com

Veronika Malm

ersättare

Angelika Ebert

ersättare

Senast uppdaterad 9 oktober 2017