Bli medlem
Ge en gåva

Världsdiabetesdagen - tillsammans blir vi starkare

27 november 2016

 

Den stora Landstingssalen var fullsatt när Stockholms  tre diabetesorganisationer;   Stockholms läns diabetesförening, Hufvudstadens diabetesförening med omnejd och Storstockholms Diabetesförening  tillsammans uppmärksammade Världsdiabetesdagen .

Trots dålig snöskottning och osandade gator hade drygt 200 personer begett sig till Landstingshuset i centrala Stockholm för att ta del av ett fullspäckat program med intressanta föreläsare och högaktuell information från utställare.

Moderator för dagen var Lars-Åke Davidsson från Hufvudstadens diabetesförening . Birgitta Kihlberg ordförande för Stockholms läns diabetesförening hälsade välkommen liksom Storstockholms Diabetesförenings ordförande Tomas Magnusson.

-          -Vi har samlats idag under temat Leva och må bra av diabetes. Som patientförening arbetar vi ständigt med påverkaninsatser. Mot politiker, myndigheter och läkemedelsföretag. Ett konkret resultat av ett mångårigt arbete är inrättandet av ett Kunskapscenter för diabetes 2017, som idag kommer att presenteras av Landstingsrådet Ella Bohlin, sade Birgitta Kihlberg.

Barn- och äldre landstingsrådet Ella Bohlin berättade att, Kunskapscenter för diabetes, (Diabetes Center of Excellence)  slår upp dörrarna hösten 2017. Centret ska samla specialister och diabetespatienter under ett och samma tak och bedriva patientnära forskning och även kunna hjälpa patienter med diabetes i hela landet.

Karsten Ahlbeck, verksamhetschef vid Smärtkliniken, S:t Görans sjukhus informerade om smärta, som många personer med diabetes lider av men som det är svårt att ställa rätt diagnos och att ta fram rätt behandling för.

Ann Fernholm, berättade om det vita sockrets många nackdelar.

Avslutningsvis tackade Lars-Åke Davidsson, Hufvudstadens Diabetesförening och Eva Lagging, Storstockholms diabetesförening för den mycket givande och inspirerande dagen.

 

 

Alla nyheter