Bli medlem
Ge en gåva

Christer Fredholm

Kassör

Jag heter Christer Fredholm och är 34 år gammal. Sedan en lång tid tillbaka bor jag i Älvsjö i Stockholm, tillsammans med min sambo och våra hundar. Redan innan jag fyllt 1 år, så insjuknade jag i diabetes typ 1. Eftersom jag därmed har växt upp med sjukdomen, så är idag mina erfarenheter och kunskaper om diabetes, sjukvården och den medicinska apparaturen tämligen omfattande.

Då jag därutöver har ett genuint intresse för IT och teknik, besitter jag en outtröttlig nyfikenhet och intresse för nya tekniska framsteg och hjälpmedel, som kan få diabetikers vardag att fungera ännu bättre.

Till vardags jobbar jag som redovisningskonsult och entreprenör, efter att ha läst både ekonomi och medicin på högskola och universitet i en herrans många år. Idag ansvarar jag för föreningens ekonomi och IT, även om jag endast är utsedd som kassör i föreningens styrelse.

Min målsättning med mitt engagemang i HDF, är att erbjuda våra medlemmar Stockholms absolut bästa patientförening!

Senast uppdaterad 22 juni 2021