Bli medlem
Ge en gåva

Charlotte Svalstedt

Styrelseledamot

Mitt namn är Charlotte Svalstedt. Bor just nu på vårt landställe på Värmdö tillsammans med min Sambo och vår Perserkatt. Har en dotter och ett barnbarn samt en änglason. Fyllde nyss 60 år och har haft diabetes typ 1 i 25 år. Har upplevt min diabetes som krävande då jag ofta har ett blodsocker som snabbt sjunker ner så jag hamnar på otroligt låga nivåer, hypoglykemi, vilket har försatt mig i många jobbiga situationer såväl privat som i yrkeslivet. Det som räddat mig är de framsteg som gjorts främst inom den tekniska utvecklingen av hjälpmedel, där jag numera får varningar innan jag åker ner för lågt i mitt blodsocker. Så jag brinner för att få följa de framsteg som görs såväl inom medicin samt den tekniska utvecklingen av diverse hjälpmedel för att underlätta vår vardag. För mig är det viktigt att skapa en nära dialog och ett samspel och härigenom fånga upp viktiga relevanta frågor för oss med diabetes.

Idag arbetar jag ideellt med social verksamhet. Har i min tidigare yrkeskarriär arbetat i 28 år som HR Chef inom såväl nationella som internationella bolag och ekonomiska föreningar. Mitt stora fokus har då främst varit att bygga upp en gemensam värdegrund där man bemöter varandra med respekt och lika värde samt lägger prestigen åt sidan och fokuserar på ett gott ledarskap som genererar goda medarbetare och nöjda kunder. Något jag tagit med mig i mina ideella uppdrag.

Senast uppdaterad 22 juni 2021