Bli medlem
Ge en gåva

Föreningens ekonomi

Publicerat den 21-04-28

Hej alla medlemmar!

Vi vill i föreningens styrelse härmed informera er, om att vi för en dryg vecka sedan fått tillgång till föreningens bankkonto. Vår nya kassör har dessvärre hittat flera transaktioner, där underlag saknas, och som inte heller går att förklara.

För att få nu klarhet i detta, har styrelsen nu bett om hjälp av professionella organisationer och myndigheter, för att få korrekt information, och även hjälp med hur vi ska hantera detta problem. Så fort denna process är klar, kan vi på nytt planera inför ett extrainsatt årsmöte, för att slutföra 2020.

Dessvärre har vi i styrelsen ej möjlighet att ge ut mer specifik information gällande denna process, på grund av sekretess under pågående utredning. Vi lovar trots detta att hålla er medlemmar uppdaterade i den mån, och utsträckning, vi har befogenhet till.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen i HDF

Senast uppdaterad 28 april 2021