Bli medlem
Ge en gåva

Verksamhet

Så här ser länsföreningens nya styrelse ut

Årsmötet ägde rum den 10 april i Jönköping. Ordförande är även i fortsättningen Irene Magnusson, Mullsjö. Nya ordinarie ledamöter är Kim Svensson, Eksjö, Marianne Johansson, Tranås och Carl-Axel Bengtsson, Vetlanda.

Dessutom ingår sedan tidigare Anders Forssblad, Aneby, Sven Ove Rylner, Jönköping och Inga Fingal, Tranås. Ersättare blev Marie van Cortenberghe, Bojan Nykvist och Anneli Kärmander.

Carl-Axel Bengtsson är kassör. Vid konstitueringen utsågs Inga Fingal till vice ordförande och Anders Forssblad till sekreterare.

GGVV-föreningen har för närvarade ingen aktivitet och diskussioner pågår om den ska läggas i malpåse eller läggas ned.

Jönköpings läns diabetesförening - delägare i Fonus Öst och Fonus

Länsföreningen är numera delägare i Fonus och Fonus Öst. Det innebär förutom inflytandet över föreningarnas verksamhet, direkta och konkreta fördelar för medlemmarna när det blir dags att arrangera en begravning för en närstående eller om man behöver hjälp med familjejuridiken.

Fonus och Fonus Öst är två skilda föreningar som arbetar i olika delar av Småland.
Fonus Öst är en fristående del av den kooperativa begravnings-rörelsen som har verksamhet i Nordöstra och Nordvästra Småland samt Östergötland. I norra Jönköpings län har Fonus Öst verksamhet i Tranås och numera finns det ett ombud även i Aneby. Sammanlagt finns Fonus Öst med kontor på 15 orter. Huvudkontoret finns i Norrköping.

I resten av länet opererar Fonus. Ursprunget till båda är de många lokala begravningsföreningarna som bildades på 1940-talet för att motverka de privata begravningsentreprenörernas monopolställning.

Medlemsförmåner

Fördelarna för våra medlemmar skiljer sig åt något och bokas på olika sätt.

Aneby och Tranås

För medlemmar som beställer begravning i Tranås eller Aneby, tag kontakt med Anders Forssblad i länsföreningens styrelse, så skriver han ut en värdecheck som gäller vid beställning av begravning. Erbjudandet gäller även make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Checken ger 750 kronor lägre kostnad vid en begravning, 2000 kronor avdrag på gravsten som kostar minst 14000 kronor och även 10 procents rabatt på lyktor och ljus. Ditt medlemskap i Diabetesföreningen ger 750 kronor lägre pris på första timmen vid familjejuridisk rådgivning. Kontakta Anders Forssblad 070-559 84 38 eller ja@forssblad.com för närmare information.

Resten av Jönköpings län

För medlemmar som anlitar FONUS begravningsbyråer i Eksjö, Mariannelund, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Jönköping, Huskvarna och Värnamo, ges 500 kronors lägre kostnad vid en begravning så samma sätt som för Fonus Öst. Dessutom får man 2000 kronor avdrag på gravsten som kostar minst 14000 kronor. Vid juridisk rådgivning ges 750 kronors lägre pris för den första rådgivningstimmen. Beställningsformulär och mer information om villkoren finns på www.fonus.se/medlem.

Senast uppdaterad 30 november 2016