Bli medlem
Ge en gåva

Information från styrelsen

Efter varje styrelsemöte publicerar vi kortfattad information för att du som medlem ska kunna ta del av aktuella frågor som som diskuteras.

Styrelsemöte 13 September 2016

 • Föreningen kommer att genomföra aktiviteterna Livets Gång och Världsdiabetesdagen under hösten.
 • Föreningen har flyttar till ny lokal på Vallhagen från och med 1 oktober.
 • Styrelsen har påbörjat arbetet som valberedning.

Styrelsemöte 13 Juni 2016

 • Margita Björkenklint som valdes in i styrelsen på årsmötet har meddelat att hon varken kan eller vill sitta i styrelsen och att hon avsäger sig sitt uppdrag med omedelbar verkan.
 • Styrelsen tittar på ny lokal till föreningens expedition.
 • Styrelsen kommer att skicka representanter till sydregionkonferens 10-11 september i Ängelholm.
 • Föreningen har originalprotokoll m.m. arkiverat på Kronobergsarkivet.
 • Styrelsen kommer att lämna in originalprotokoll från 2003 och framåt för arkivering till Kronobergs arkivet 

Styrelsemöte 13 april 2016

 •  Styrelsen diskuterade framtida strategi för hur föreningen ska kunna möte framtiden.
  • Utöka det samarbetet som föreningen har inlett med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.
  • Föreningen måste göra sig mer synlig i samhället
  • Synas mer i media
 • Föreningen har fått 22 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet.
 • Styrelsen beslutade att avvakta med inköp av biobiljetter eftersom kostnaden blev högre än beräknat.

Styrelsemöte 22 Februari 2016

 • Styrelsen diskuterade hur informationen om föreningen ska göras bättre och hur den ska nå ut i samhället.
 • Styrelsen diskuterade hur föreningen ska kunna locka fler deltagare till LAN eventet som föreningen anordnar.
 • Styrelsen har beställt 100 Sverigelotter till försäljning bland medlemmarna på möten och andra sammankomster.
 • Styrelsen har beslutat att köp 50 biobiljetter för att användas bland annat som gåva till den medlem som värvar en ny medlem.

Styrelsemöte 28 Januari 2016

 • ABF anordnar en grundkurs i styrelsearbete uppdelad på två tillfällen. Styrelsen beslutar att skicka två ledamöter på kursen.
 • Föreningen har fått en förfrågan från Region Kronoberg där de vill ha föreningens synpunkter på den planerade byggnationen av ett nytt hus på sjukhusområdet för att samla vården för barn och ungdomar. Styrelsen besluta att lägga ut en uppmaning att lämna synpunkter till styrelsen påhemsidan. Styrelsen sammanställer synpunkterna och skickar till Region Kronoberg.
Senast uppdaterad 7 november 2016