Bli medlem
Ge en gåva

Vårprogram 2021

Det är nu dags för ett nytt år och nya insatser. Vi hoppas att 2021 skall bli ett bra år för oss alla.

Som alla känner till har vi varit tvungna att ställa in de flesta aktiviteter under 2020 på grund av den rådande coronapandemin. Vi vet just nu inte heller hur det blir framöver. Vi planerar dock att ha en del möten i vår föreningslokal men ej i så stor omfattning som vanligt.

Föreningen uppmärksammade Världsdiabetesdagen digitalt lördagen den 14 november tillsammans med Diabetesföreningen i Skåne län, Diabetessamverkan Sverige, Lunds universitets Diabetescentrum och Medeon. Ulf Andersson invigningstalade och programledare var Sara Liedholm. Vi kunde lyssna på framstående föreläsare och fick information av olika företag om de senaste hjälpmedlen inom diabetes. Det årliga Medeonstipendiet delades också ut. Det var således en mycket eftertraktad och lyckad dag med nära 1.500 intresserade deltagare.

Som du ser innehåller vårprogrammet en del aktiviteter, vilka vi hoppas skall passa just dig. Du hittar vårprogrammet längst ned på sidan. 

Avslutningsvis tackar vi för generösa bidrag och gåvor, som ger oss möjlighet att driva verksamheten framåt. Vi vill också rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälper till i föreningen.

Vi hälsar dig mycket välkommen till våra sammankomster!

Styrelsen
Laila Jandelin

Senast uppdaterad 1 oktober 2020