Bli medlem
Ge en gåva

Vårprogram 2019

Det är nu dags för en ny säsong och nya insatser. Vi hoppas att 2019 skall bli ett bra år för oss alla.

Föreningen kan se tillbaka på ett händelserikt år med många olika aktiviteter. Vi har haft lärorika och intressanta föreläsningar både på våra medlemsmöten i föreningslokalen och i Jubileumsaulan, SUS Malmö.

Föreningen uppmärksammade Världsdiabetesdagen den 10 november på Malmö Live tillsammans med Diabetesföreningen i Skåne län, Diabetes Samverkan Sverige, Lunds Universitets Diabetescentrum och Medeon. Vi kunde lyssna på framstående föredrag och samtala med utställare om det senaste inom diabetes. Roliga aktiviteter arrangerades för våra yngsta medlemmar. Det var således en mycket lyckad dag på Malmö Live med sammanlagt cirka 600 intresserade besökare. Som du ser är även vårprogrammet fullt av olika aktiviteter, vilka vi hoppas skall passa just dig.

I föreningslokalen finns Diabetesförbundets olika broschyrer, som vi informerar om och delar ut till våra medlemmar, studerande etc.

Avslutningsvis tackar vi för generösa bidrag och gåvor, som ger oss möjlighet att driva verksamheten framåt. Vi vill också rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt hjälper till i föreningen.

Vi hälsar dig mycket välkommen till våra sammankomster!

Styrelsen
Laila Jandelin

Senast uppdaterad 29 januari 2019