Bli medlem
Forskning

Temakväll                                Måndagen den 28 oktober kl 18.30

Något nytt och något gammalt kring typ 1- och typ 2-diabetes

Överläkare Magnus Löndahl föreläser.

Senast uppdaterad 24 september 2019