Bli medlem
Forskning

Styrelse

Varmt välkomna att kontakta oss som är förtroendevalda 2021. Vår styrelse har olika kunskaper om diabetes och består av följande:

Jenny Fransson

Ordförande
070-468 33 58
mellanskane@diabetes.se

John-Erik Hansson

Ledamot

Annika Stråth Roslund

Vice ordförande/Kassör

Ingrid Holmgren

Sekreterare

Elinore Wieslander

Medlemsansvarig
mellanskanedfmedlem@gmail.com

Barn & Familjegruppen
Jenny Fransson

070-468 33 58

Sara Viberg

Barn & Familjegruppen
mellanskanedf@gmail.com

Malin Lidström

Barn & Familjegruppen
mellanskanedf@gmail.com

Annika Stråth Roslund

Barn & Familjegruppen
mellanskanedf@gmail.com

Senast uppdaterad 22 mars 2021