Bli medlem
Ge en gåva

Styrelse

STYRELSEMEDLEMMAR FÖR ER MEDLEMMAR, och BLIVANDE MEDLEMMAR

Ordförande
LEIF GRIPENBLOM, Landskrona

Vice ordförande & Kontaktperson
NILS ALVAR "Vajda"   EKSTÉN, Svalöv

Telf. 070-2920269,  Email:  diabetes-foreningen.0418@bahnhof.se

Kassör
GÄRD LINDE, Landskrona

Adjungerad Sekr.  CHARLOTTE  EKSTÉN,  Svalöv

Ledamot
JONNY JOHANSSON, Tågarp

E-post: landskrona@diabetes.se

Senast uppdaterad 22 februari 2018