Bli medlem Ge gåva

Föräldrarådet

Det finns ett stort intresse inom organisationen att arbeta med frågor som gäller barn med diabetes. Föräldrarådet som bildades 2010 ska fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i barn- och föräldrafrågor. Rådet ska uppmärksamma viktiga frågor och ha kontakt med beslutsfattare i relevanta utredningar.

Aktuella frågor

 

Skolenkät

"Med rätt stöd finns inga hinder" är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som visar att många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats vikariera som resurs åt sitt barn i skolan. 

Svenska Diabetesförbundet menar att det bristande stödet i skolan ökar stressen hos redan utsatta föräldrar. Tre av fyra upplever att de påverkas negativt av att försöka hålla sitt barns blodsocker inom målområdet, och många kollar blodsockernivåerna i sin mobil när barnet är i skolan. Behovet av att hålla koll på blodsockret leder till att många föräldrar sover dåligt. Nära nio av tio uppger att deras sömn påverkas negativt. 

Läs rapporten här: "Med rätt stöd finns inga hinder" - En kartläggning av villkoren i vardagen för barn med diabetes och deras föräldrar. 

Svenska Diabetesförbundets sakkunnig i barn- och föräldrafrågor Emma Skepp var med i Nyhetsmorgon den 26/1 2023 för att prata om rapporten. Tillsammans med Emma deltog tioåriga Jack Lindahl som lever med diabetes och hans pappa Kaveh Pakjoo och berättade om sina erfarenheter. 

Se inslaget på TV4 Play här: Diabetes i skolan - 3 av 10 barn får inte tillräckligt stöd.

Frågor föräldrarådet arbetar med just nu:

  • Vi lämnade synpunkter på utredning av tillfällig föräldrapenning (VAB) i samband med upplärning av personal i förskola/skola/fritids. Uppföljande dialog med beslutfattare framöver.
  • Kartlägger situationen för barn med diabetes i skolan och deras föräldrar. Använder underlaget för att påverka beslutsfattare till att förbättra stödet till barn och föräldrar.
  • Svarar regelbundet på remisser med relevans för barn med diabetes och dess vårdnadshavare.
  • Sakkunnig barn- och föräldrarfrågor Emma Skepp är medlem av Registerstyrgruppen för Nationellla Diabetesregistret  NDR.
  • Sakkunnig barn- och föräldrarfrågor Emma Skepp är medlem i Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen.  
  • Sakkunnig barn- och föräldrarfrågor Emma Skepp är med i Lärande Nätverket Barndiabetes, ett nätverk med personal från barndiabetesmottagningar.
  • Vi är med och påverkar innehållet i serien om Lill-Mickel och Allt om Diabetes.

Vill du komma i kontakt med Föräldrarådet?

Då går det bra att ta kontakt med Emma Skepp som är sakkunnig barn- och föräldrafrågor och samordnare för Föräldrarådet  emma.skepp@diabetes.se

Senast uppdaterad 21 augusti 2023