Bli medlem Ge gåva

Föräldrarådet

Det finns ett stort intresse inom organisationen att arbeta med frågor som gäller barn med diabetes. Föräldrarådet som bildades 2010 ska fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i barn- och föräldrafrågor. Rådet ska uppmärksamma viktiga frågor och ha kontakt med beslutsfattare i relevanta utredningar.

Aktuella frågor

Skolenkät

En enkät kring stödet för barn med diabtes i förskola/grundskola har genomförts, rapport och resultat kommer att presenteras så fort vi analyserat och sammanställt. Över 500 personer svarade på enkäten, stort tack till alla er som tog er tid.

Frågor som föräldrarådet arbetar med just nu:

  • Vi lämnar synpunkter på utredning av tillfällig föräldrapenning (VAB) i samband med upplärning av personal i förskola/skola/fritids. Samt finns med i uppföljande dialoger med utredaren.
  • Vi för dialog med utredaren som ansvarar för uppföljning av övergången från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag.
  • Sakkunnig barn- och föräldrarfrågor Emma Skepp är medlem av Registerstyrgruppen för Nationellla Diabetesregistret  NDR.
  • Bidrar med barn- och föräldraperspektiv i olika sammanhang då insulinet fyller 100 år.
  • Är med i en utredning om patientlagens efterlevnad som myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför.
  • Omarbetar broschyren Typ 1 diabetes i skolan och bearbetar relevanta vägar för att nå ut med denna.
  • Vi är med och påverkar innehållet i serien om Lill-Mickel och Allt om Diabetes.

 

 

Vill du komma i kontakt med Föräldrarådet?

Då går det bra att ta kontakt med Emma Skepp som är sakkunnig barn- och föräldrafrågor och samordnare för Föräldrarådet  emma.skepp@diabetes.se

Ung Diabetes

Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes
Senast uppdaterad 27 oktober 2022