Bli medlem
Ge en gåva

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Stiftelsen har som ändamål att ge ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet i den utsträckning hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands.

Om Stiftelsen

Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden.

Vad bidrag kan sökas för

Hjälpåtgärderna som bidrag söks för skall:

  1. Vara av tillfällig och akut karaktär.
  2. Ha anknytning till vården av diabetes ELLER ha anknytning till vården av senkomplikationer av diabetes.

OBS! Bidrag beviljas ej för ekonomisk hjälp till tandvård eller för inköp av Diabeteshund.

Bidragsbelopp

Under 2020 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 16 000 kronor.
Det uppsattas att ca 1 500 kronor kan beviljas i bidrag per sökande, detta kan komma att justeras baserat på hur många som söker bidrag i år.

Belopp för 2021 fastställs under maj 2021.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem i minst ett (1) år.

  • Sökanden har diabetes.

  • Sökanden saknar andra hjälpåtgärder från samhället för det som bidraget avser.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen under hela året.

Sista ansökningsdag

Beslut om anslag fattas två gånger per år, under april och oktober.
Ansökningar som inkommer senast den 31 mars behandlas under april och ansökningar som inkommer senast 30 september behandlas under oktober.
Ansökningar som inkommer efter den 30 september behandlas i april kommande år.

Ansökningsblankett

Ansökan skall ske skriftligen på den ansökningsblankett som finns tillgänglig att ladda ned under "Nedladdningsbara dokument" nedan.

Beslut

Under april respektive oktober månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto under april respektive oktober månad.

Senast uppdaterad 27 juli 2020