Bli medlem
Ge en gåva

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Stiftelsen har som ändamål att ge ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet i den utsträckning hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands.

Hjälpbehovet ska ha anknytning till vården av diabetes eller till senkomplikationer av sjukdomen. Medel till inköp av diabeteshund och hjälp till tandvård beviljas ej.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett (1) år.

Ansökan ska ske skriftligen på av Svenska Diabetesförbundets kansli tillhandahållen ansökningsblankett som ni hittar nedan. Ansökningarna kan göras löpande under året, men utbetalningar görs i april och oktober månad.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden. 

Senast uppdaterad 13 november 2019