Bli medlem
Ge en gåva

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes, så att de kan få ha lite roligt.

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes så att de kan få ha lite roligt.

Vad bidrag kan sökas för

Aktivitet så barnet kan få ha lite roligt som skall äga rum under perioden 16 december 2020 till 31 december 2021.

Bidragsbelopp

Under 2020 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 200 000 kronor.
Det uppsattas att ca 5 000 kronor kan beviljas i bidrag per sökande, detta kan komma att justeras baserat på hur många som söker bidrag i år.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem i minst ett (1) år.
  • Sökanden har diabetes.
  • Sökanden är 18 år eller yngre.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 15 juli och stänger den 30 september.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsblankett

Ansökan skall ske skriftligen på den ansökningsblankett som finns tillgänglig att ladda ned via denna sida mellan den 15 juli och 30 september.
Under perioden finns den under "Nedladdningsbara dokument" nedan.

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Bidrag som söktes 2019 och som påverkats av Covid-19

Om du under 2019 beviljades bidrag från Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond för en resa/aktivitet som skulle genomföras under 2020, men inte kunnat genomföra den med anledning av pandemin så gäller följande.

Du kan använda det beviljade bidraget för att genomföra resan/aktiviteten vid ett senare tillfälle eller genomföra en resa/aktivitet som är i samma anda som den du blivit beviljad bidrag för.

Senast uppdaterad 14 juli 2020