Bli medlem
Ge en gåva

Frågor och svar om Medlemsfonder

Här finner du svar på vanliga frågor kring våra medlemsfonder.

Måste man vara medlem i Svenska Diabetesförbundet för att söka bidrag?

Ja, för att söka bidrag från någon av våra medlemsfonder måste du vara medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem eller Barnmedlem, och du måste ha varit medlem i minst ett år.

Varför får Supportmedlem inte söka bidrag?

Att kunna söka medel från fonderna är en medlemsförmån, och enligt Svenska Diabetesförbundets stadga § 3.2 får enbart Huvudmedlemmar tillgång till medlemsförmåner. Barnmedlemmar har dock möjlighet att söka medel från medlemsfonderna.

Vad kan jag söka bidrag för?

På sidan för respektive medlemsfond kan du läsa om vad du kan söka bidrag för. Länkar till de olika medlemsfondernas sidor finns under "Relaterad information" nedan.

Vilka krav ställs för att söka bidrag?

Gemensamt för alla medlemsfonder är att du är och har varit Huvudmedlem eller Barnmedlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

De olika medlemsfonderna ställer olika krav på vilken information som behöver finnas med i ansökan samt vem som kan ansöka om bidrag.

På sidan för respektive medlemsfond kan du läsa om kraven för att söka bidrag. Länkar till de olika medlemsfondernas sidor finns under "Relaterad information" nedan.

Vem har beslutat om dessa krav?

Det är stiftaren av respektive medlemsfond som ställt kraven.
I de flesta fall är det en person skänkt/testamenterat en gåva till Diabetesförbundet och önskat att gåvan skall gå till ett visst ändamål.

Varför avslogs min ansökan?

Det kan finnas flera skäl, bland de vanligaste finns följande:

  • Du har sökt bidrag för något som medlemsfonden inte ger bidrag för.
  • Du är inte Huvudmedlem eller Barnmedlem i Svenska Diabetesförbundet, eller har varit det i mindre än ett år per sista ansökningsdatum.
  • Du, eller det du sökte bidrag för, uppfyllde inte de krav som medlemsfonden har.
  • Det saknades information i din bidragsansökan.

Meddelar ni mig om jag behöver komplettera min bidragsansökan?

Vi får många ansökningar om bidrag och har oftast inte möjlighet att ge återkoppling innan beslut fattas.

På ansökningsblanketten för respektive medlemsfond finns information om vilken information som behöver anges samt checklistor så du själv kan kontrollera att du fått med allt i ansökan samt att du och det du söker bidrag för uppfyller kraven.

Vad gäller om det jag beviljats bidrag för inte kan genomföras på grund av Covid-19?

Om du under 2019 beviljades bidrag från Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 eller Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond för en resa/aktivitet som skulle genomföras under 2020, men inte kunnat genomföra den med anledning av pandemin så gäller följande.

Du kan använda det beviljade bidraget för att genomföra resan/aktiviteten vid ett senare tillfälle eller genomföra en resa/aktivitet som är i samma anda som den du blivit beviljad bidrag för.

Senast uppdaterad 29 juni 2021