Bli medlem
Ge en gåva

Forskningsfonder

Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond

Ändamål: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika sektionerna i diabetesvården, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes samt att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond

Ändamål: Till behövande barn med diabetes samt till forskning.

Senast uppdaterad 18 oktober 2016