Bli medlem Ge gåva

Teckna försäkring

För oss på Diabetesförbundet är det viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar ett stöd i vardagen. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att teckna försäkringar via ditt medlemskap. Försäkringen gäller utan hälsodeklaration, inga krav på arbetsförhet och gäller till att du fyller 75 år.

Tillsammans med vår samarbetspartner Försäkringsutveckling har vi tagit fram ett försäkringsprogram som består av Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Bokvarförsäkring och Tandvårdsförsäkring. Nedan kan du ansöka om dessa försäkringar. När ansökan är gjord skickar vi ut försäkringshandlingar till dig så snart vi kan.

Olycksfall Special

Med Olycksfall Special får du tillgång till privat sjukvård vid ett olycksfall, efter remiss från läkare. Försäkringen kan även erbjudas för make, maka, registrerad partner eller sambo som medförsäkrad.

16-64 år

65+

Gäller dygnet runt Gäller dygnet runt
Medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr Medicinsk invaliditet upp till 400 000 kr
Ekonomisk invaliditet upp till 400 000 kr Dödsfallsbelopp 25 000 kr
Dödsfallsbelopp 100 000 kr Ingen självrisk

Ingen självrisk

 

 

Försäkringen kostar 117 kr per månad och person, och du kan behålla den livet ut.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet, ett engångsbelopp om 10 prisbasbelopp betals ut vid den försäkrades dödsfall (1 pbb är 47 600 kr för 2021). Försäkring erbjuds till dig som fyllt 16 men inte 60 år. För att teckna försäkringen måste du vara fullt arbetsför*. 

Premien för Livförsäkringen är åldersbaserad:

18 - 35 år: 119 kr per månad
36 - 49 år: 161 kr per månad
50 - 64 år: 369 kr per månad

Bokvarförsäkring

• Ersätter boendekostnader vid sjukskrivning till följd av olycksfall
• Ersätter boendekostnader vid ofrivillig arbetslöshet
• Ersätter dina anhöriga för boendekostnader om du avlider

Är du pensionär ersätter försäkringen boendekostnader vid dödsfall eller vid sammanhängande sjukhusvistelse i över 30 dagar om du är ensam folkbokförd och boende i bostaden.

Du kan välja mellan 2 ersättningnivåer — boendekostnader upp till 5 000 kr eller upp till 10 000 kr. Bokvarförsäkringen kostar från 199 kr per månad. För att teckna försäkringen ska du vara fullt arbetsför* och ha fast anställning eller vara egenföretagare. Kvalificeringstiden är 60 dagar vid nyteckning.

Barnförsäkring

Vi har även en barnförsäkring för dig som är Huvudmedlem. Försäkringen kan tecknas för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalskrivna på samma adress. Inga krångliga hälsodeklarationer behöver fyllas i, det enda som behövs är att du som förälder eller barn är Huvudmedlem i Diabetesförbundet och har en Olycksfall Special eller Livförsäkring hos oss. 

Till barnförsäkringen

Tandvårdsförsäkring

Diabetesförbundets Tandvårdsförsäkring skyddar ditt leende och ger ett ekonomiskt skydd för oväntade och höga tandvårdskostnader.

Med Tandvårdsförsäkringen får du snabbt och enkelt ersättning för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp.

Pris
23-34 år: 237 kr per månad
35-49 år: 331 kr per månad
50-75 år: 475 kr pre månad

Vi ber att du läser för- & efterköpsinformation innan du aktiverar försäkringarna.
Mer information om teckningsregler, ersättningsnivåer, för- & efterköpsinformation och villkor finns att läsa på Diabetesförbundets hemsida: www.diabetes.se/medlem/medlemsformaner/medlemsforsakringar

 

Ansökningsformulär

Jag önskar ansöka om följande försäkringar:

Olycksfall Special
Livförsäkring (jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Tandvårdsförsäkring
Bokvar (upp till 5000 kr)
Bokvar (upp till 10 000 kr)

* Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag, att du inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning samt att du inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

Senast uppdaterad 21 december 2020