Bli medlem
Ge en gåva

Teckna försäkring

För oss på Diabetesförbundet är det viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar ett stöd i vardagen. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att teckna försäkringar via ditt huvudmedlemskap.

Tillsammans med vår samarbetspartner Försäkringsutveckling har vi tagit fram ett försäkringsprogram som består av Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring och Bokvarförsäkring. Nedan kan du ansöka om dessa försäkringar. När ansökan är gjord skickar vi ut försäkringshandlingar till dig så snart vi kan.

Försäkringserbjudande

Under november och december bjuder vi på premien för vår livförsäkring. Teckna försäkringen genom att fylla i formuläret nedan för att ta del av erbjudandet. 

Olycksfall Special

Med Olycksfall Special får du tillgång till privat sjukvård vid ett olycksfall, efter remiss från läkare. Försäkringen kan även erbjudas för make, maka, registrerad partner eller sambo som medförsäkrad.

16-64 år

65+

Gäller dygnet runt Gäller dygnet runt
Medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr Medicinsk invaliditet upp till 400 000 kr
Ekonomisk invaliditet upp till 400 000 kr Dödsfallsbelopp 25 000 kr
Dödsfallsbelopp 100 000 kr Ingen självrisk

Ingen självrisk

 

 

Försäkringen kostar 117 kr per månad och person, och du kan behålla den livet ut.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet, ett engångsbelopp om 10 prisbasbelopp betals ut vid den försäkrades dödsfall (1 pbb är 46 500 kr för 2019). Försäkring erbjuds till dig som fyllt 16 men inte 60 år. För att teckna försäkringen måste du vara fullt arbetsför*. 

Premien för Livförsäkringen är åldersbaserad:

18 - 35 år: 115 kr per månad
36 - 49 år: 156 kr per månad
50 - 64 år: 358 kr per månad

Bokvarförsäkring

• Ersätter boendekostnader vid sjukskrivning till följd av olycksfall
• Ersätter boendekostnader vid ofrivillig arbetslöshet
• Ersätter dina anhöriga för boendekostnader om du avlider

Är du pensionär ersätter försäkringen boendekostnader vid dödsfall eller vid sammanhängande sjukhusvistelse i över 30 dagar om du är ensam folkbokförd och boende i bostaden.

Du kan välja mellan 2 ersättningnivåer — boendekostnader upp till 5 000 kr eller upp till 10 000 kr. Bokvarförsäkringen kostar från 199 kr per månad. För att teckna försäkringen ska du vara fullt arbetsför* och ha fast anställning eller vara egenföretagare. Kvalificeringstiden är 60 dagar vid nyteckning.

Barnförsäkring

Vi har även en barnförsäkring för dig som är Huvudmedlem. Försäkringen kan tecknas för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalskrivna på samma adress. Inga krångliga hälsodeklarationer behöver fyllas i, det enda som behövs är att du som förälder eller barn är Huvudmedlem i Diabetesförbundet och har en Olycksfall Special eller Livförsäkring hos oss. 

Till barnförsäkringen

Vi ber att du läser för- & efterköpsinformation innan du aktiverar försäkringarna.
Mer information om teckningsregler, ersättningsnivåer, för- & efterköpsinformation och villkor finns att läsa på Diabetesförbundets hemsida: www.diabetes.se/medlem/medlemsformaner/medlemsforsakringar

 

Ansökningsformulär

Jag önskar ansöka om följande försäkringar:

Olycksfall Special
Livförsäkring (jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Bokvarförsäkring upp till 5 000 kr (jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Bokvarförsäkring upp till 10 000 kr (jag intygar att jag är fullt arbetsför*)

* Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag, att du inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning samt att du inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

Senast uppdaterad 13 oktober 2017