Bli medlem Ge gåva

Livförsäkring: Frågor och svar

1. Hur fungerar försäkringen?

Diabetesförbundets Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp om 10 Prisbasbelopp betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Prisbasbeloppet justeras varje år. Förmånstagare är i första hand make/maka/ registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. På www.diabetes.se/forsakring hittar du förköpsinformation och fullständiga villkor.

2. Kvalifikationstid

Kvalifikationstid gäller under det första året. 

3. Vad krävs för att få teckna försäkringen?

För att få teckna livförsäkringen krävs att du är fullt arbetsför. För att anses som fullt arbetsför ska personen ifråga kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Den som till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är inte fullt arbetsför. En person som har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande. Den som vårdbidrag har beviljats för, den som har lönebidragsanställning eller den som av hälsoskäl har fått ett anpassat arbete, anses inte heller vara fullt arbetsför. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjligheten till en försäkring som annars är svårt för personer med diabetes att teckna. Försäkringen erbjuds till dig som fylllt 16 år men inte 60 år och har ett betalt Huvudmedlemskap i Diabetesförbundet. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande. Kravet är att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Livförsäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 65 år.

4. Kan denna försäkring även tecknas av övriga familjemedlemmar som medförsäkrade?

Försäkringen kan bara tecknas av betalande Huvudmedlemmar i Diabetesförbundet.

5. Jag har redan en livförsäkring, kan jag få ersättning från flera livförsäkringar?

Om du har flera livförsäkringar får förmånstagare ut ersättning från samtliga försäkringar. Du kan alltså ha flera livförsäkringar och få ersättning från samtliga.

6. Vilka står bakom försäkringen?

Försäkringen är framtagen av Diabetesförbundet tillsammans med Protector Försäkring, som är försäkringsgivare och Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) som är försäkringsförmedlare.

7. Vad händer om jag avslutar mitt medlemskap i Diabetesförbundet?

När du avslutar ditt medlemskap så sägs din försäkring upp från den dag du säger upp ditt medlemskap. Du har dock rätt att teckna en fortsättningsförsäkring inom tre (3) månader men till annat villkor och premie.

FRÅGOR?

Kontakta Diabetesförbundets försäkringsservice på 08-520 056 70 (08.30–16.30) eller diabetesforbundet@fuab.com

Senast uppdaterad 1 april 2020