Bli medlem Ge gåva

Livförsäkring

Diabetes Livförsäkring är speciellt framtagen för dig som Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet. Försäkringen är tillgänglig för alla Huvudmedlemmar oavsett om du har diabetes eller inte.

Försäkring erbjuds till dig som fyllt 16 men inte 60 år. För att teckna försäkringen måste du vara fullt arbetsför. Försäkringen gäller direkt från tecknandet och har ingen självrisk. 

Ersättning

Svenska Diabetesförbundets Livförsäkring ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet, ett engångsbelopp om 10 prisbasbelopp betalas ut vid den försäkrades dödsfall (1 pbb är 48 300 kr för 2022). 

Försäkringsvillkor och ytterligare information om försäkringen

För- och efterköpsinformation

Fullständiga villkor

Frågor och svar

Teckna försäkringen

Vad kostar det?

 Premien för Livförsäkringen är åldersbaserad:

18 - 35 år: 123 kr per månad
36 - 49 år: 166 kr per månad
50 - 64 år: 380 kr per månad

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på 08-520 056 70 (08.30–16.30) eller diabetesforbundet@fuab.com

Teckna försäkring

Teckna försäkring

För oss på Diabetesförbundet är det viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar ett stöd i vardagen. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att teckna försäkringar via ditt medlemskap.

Ansök nu
Senast uppdaterad 18 oktober 2022