Bli medlem
Ge en gåva

Livförsäkring

Diabetes Livförsäkring är speciellt framtagen för dig som medlem i Diabetesförbundet. Försäkringen är tillgänglig för alla medlemmar oavsett om du har diabetes eller inte.

Diabetesförbundets Livförsäkring erbjuds till dig som fyllt 16 men inte 60 år. Försäkringen gäller direkt från tecknandet och har ingen självrisk.

Ersättning

Diabetesförbundets Livförsäkring betalar ett engångsbelopp om 10 prisbasbelopp till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall.

Försäkringsvillkor och ytterligare information om försäkringen

För- och efterköpsinformation

Fullständiga villkor

Frågor och svar

Teckna försäkringen

Försäkringshandlingar kommer att skickas ut till dig som är betalande medlem och mellan 16 och 60 år under oktober. Om du inte är intresserad av försäkringen efter de två gratismånaderna vi just nu bjuder på, kan du bortse från att förlänga den.

Vad kostar det?

Pris för försäkringspremien är enligt följande:

18 – 35 år: 108 kr per försäkrad och månad
36 - 49 år: 146 kr per försäkrad och månad
50 – 64 år: 336 kr per försäkrad och månad

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Diabetesförbundets försäkringsservice på 08-520 056 70 (09.00–16.30) eller diabetesforbundet@fuab.com

Senast uppdaterad 27 oktober 2016