Bli medlem
Ge en gåva

Livförsäkring

Diabetes Livförsäkring är speciellt framtagen för dig som Huvudmedlem i Diabetesförbundet. Försäkringen är tillgänglig för alla Huvudmedlemmar oavsett om du har diabetes eller inte.

Diabetesförbundets Livförsäkring erbjuds till dig som fyllt 16 men inte 60 år. Försäkringen gäller direkt från tecknandet och har ingen självrisk. 

Ersättning

Diabetesförbundets Livförsäkring betalar ett engångsbelopp om 10 prisbasbelopp till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall.

Försäkringsvillkor och ytterligare information om försäkringen

För- och efterköpsinformation

Fullständiga villkor

Frågor och svar

Teckna försäkringen

Vad kostar det?

Pris för försäkringspremien är enligt följande:

18 – 35 år: 119 kr per försäkrad och månad
36 - 49 år: 161 kr per försäkrad och månad
50 – 64 år: 369 kr per försäkrad och månad

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Diabetesförbundets försäkringsservice på 08-520 056 70 (08.30–16.30) eller diabetesforbundet@fuab.com

Teckna försäkring

För oss på Diabetesförbundet är det viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar ett stöd i vardagen. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att teckna försäkringar via ditt medlemskap.

Ansök nu
Senast uppdaterad 21 december 2020