Bli medlem Ge gåva

Bokvarförsäkring: Frågor och svar

Varför erbjuds jag en försäkring som jag inte bett om?

Diabetesförbundet vet att det kan vara svårt att teckna olika typer av försäkringar som kräver en hälsodeklaration. Därför arbetar vi för att erbjuda Huvudmedlemmar försäkringar via medlemsskapet. En Bokvarförsäkring är efterfrågad av medlemmar som haft svårt att teckna liknande försäkringar på egen hand.

Vad krävs för att få teckna försäkringen?

Försäkringspaketet erbjuds till dig som är mellan 18-70 år. Kravet är att du är fullt arbetsför (uppbär ej sjukpenning, eller annan form av sjukersättning) samt tillsvidareanställd (minst 16 h/vecka) alternativt att du är avtals- eller ålderspensionär.

Försäkringen kan även tecknas av egenföretagare, vänligen kontakta försäkringsservice för mer information avseende krav på egenföretagare.

Är det tillåtet enligt lag att ansluta individer till en försäkring på detta sätt?

Enligt FAL, Försäkringsavtalslagen (2005:104) 19:e kapitlet §1, §3 och §12 framgår det att man kan, enligt lagen ansöka om försäkring på två sätt. Den ena är frivillig ansökan, den andra är automatisk anslutning tack vare ett gruppavtal. Här framgår också rätten att avsäga sig försäkringen med omedelbar verkan.

Vill du inte ha försäkringen, betalar du helt enkelt inte in din premieavi som kommer att sändas till dig när din kostnadsfria period om en månad går mot sitt slut.

Kan denna försäkring även tecknas av övriga familjemedlemmar som medförsäkrade?

Ja, under förutsättning att du är Huvudmedlem i Diabetesförbundet och själv omfattas av försäkringen, kan make, maka, registrerad partner eller sambo också teckna sig för försäkringarna. Medförsäkrad måste också vara Huvudmedlem i Diabetesförbundet.

Om det finns en eller flera medförsäkrade vid skada lämnas ersättning i proportion till antalet försäkrade. Det innebär att försäkringstagaren och den medförsäkrade endast betalar en premie men båda omfattas av skyddet. Om en skada skulle inträffa ersätts den skadedrabbade personens del av boendeskostnaderna. Väljer man däremot att teckna varsin försäkring där ni betalar en premie för varje person ersätts den skadedrabbades bostadskostnader till det maxbelopp som är angivet i försäkringsbeskedet.

Vem är försäkringsgivare?

Försäkringsgivare för liv, olycka och sjukhusvistelse är Maiden Life Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0468. Adress Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24, Stockholm, Sverige.

Försäkringsgivare för arbetslöshetsförsäkringen är Maiden General Försäkrings AB, organisationsnummer 516406- 1003. Adress Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24, Stockholm, Sverige.

Vad händer om jag avslutar mitt medlemskap i Diabetesförbundet?

Avslutar du ditt medlemskap sägs även dina försäkringar upp automatiskt. 

Vad gäller min Bokvarförsäkring för?

Försäkringen ersätter försäkringstagarens boendekostnad upp till 5 000 eller 10 000 kronor per skada i månaden i maximalt 12 månader om du blir sjukskriven till följd av ett olycksfall, arbetslös eller om du avlider.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Då ringer du till Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 06 70 (måndag-fredag 08.30-16.30)

Senast uppdaterad 1 april 2020