Bli medlem Ge gåva

Barnförsäkring

Vi är glada att du är Huvudmedlem i Diabetesförbundet och genom ditt medlemskap kan du nu även försäkra dina barn genom vår nya egna Barnförsäkring.

Våra barn är det dyrbaraste vi har och många tror att hemförsäkringen skyddar barnen om de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall, vilket inte stämmer. Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd  som gäller vid både olycksfall och sjukdomar dygnet runt, året om.

Vi välkomnar alla barn 

Inga krångliga hälsodeklarationer behöver fyllas i, det enda som behövs är att du som förälder eller barn är Huvudmedlem i Diabetesförbundet och har en Olycksfall Special eller Livförsäkring hos oss.

Försäkringen kan tecknas för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalsskrivna på samma adress. Barnförsäkringen innehåller två produkter, dels en olycksfall- och sjukförsäkring som kan tecknas för barn från födseln upp till 22 års ålder. Den andra produkten är en barnsjukvårdsförsäkring som kan tecknas för barn mellan 3 och 22 år. Slutålder för båda försäkringarna är längst till kalenderåret då barnet fyller 25 år.

Vad ingår i vår Olycksfall- och Sjukförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk och omfattar följande delar:

Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet
Läke- och resekostnader Vanprydande ärr
Skadade kläder och glasögon Föräldrastöd
Sjukhusvistelse Ersättning vid dödsfall
Rehabiliteringshjälpmedel Krisförsäkring

Engångsbelopp vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet på 20 prisbasbelopp*) ingår i vår Barnförsäkring för endast 86 kronor/månad för alla dina barn. Om du önskar höja engångsbeloppet gäller följande valbara belopp och månadspremier:

20 prisbasbeloppp 86 kronor/månad
30 prisbasbelopp 113 kronor/månad
40 prisbasbelopp 146 kronor/månad
50 prisbasbelopp 177 kronor/månad

 

Vill du höja engångsbeloppet krävs det att du fyller i och skickar den förenklade hälsodeklarationen som finns längst ner på sidan. Det höjda engångsbeloppet gäller från det att hälsodeklarationen är godkänd.
*) Prisbasbeloppet är 48 300 kr för år 2022.

Vad ingår i vår barnsjukvårdsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt och har en självrisk på 500 kronor per skada och omfattar följande delar:

Privat läkarvård Hjälpmedel
Sjukhusvård och operationer Psykolog
Vårdgaranti Läkemedelskostnader
Vårdrådgivning Tandskadekostnader
Vårdplanering Sjukgymnast, kiropraktor, naprapat
Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet Hjälp i hemmet efter operation
Resor och logi Självriskeliminering vid sjukvård utomlands
Dietist Eftervård, rehabilitering

 

Försäkringen ger snabb tillgång till vård och omsorg som ett barn kan behöva. Försäkringen kostar 234 kronor/månad per försäkrat barn och ger ersättning upp till ett maxbelopp på 3 miljoner kronor per skada.

Hur tecknar jag min barnförsäkring

Skriv ut och fyll i ansökan som finns nedan och skicka med post till: Försäkringsutveckling AB, Box 38044, 100 64 Stockholm eller skanna och skicka med e-post till diabetesforbundet@fuab.com

Senast uppdaterad 7 mars 2022