Bli medlem
Ge en gåva

Barnförsäkring "medlemsbarn"

Som medlem i Diabetesförbundet kan vi erbjuda dig att teckna en barnförsäkringen "Medlemsbarn" hos Folksam. Detta är möjligt genom att Diabetesförbundet är anslutet till Handikappförbunden, vilka har tecknat avtalet med Folksam.

Kort om försäkringen:

  • För ett barn mellan 0-7 år kostar försäkringen från 146 kronor upp till 230 kronor beroende på valt antal prisbasbelopp för invaliditetsersättningen
  • För ett barn mellan 8-25 år kostar försäkringen från 162 kronor upp till 249 kronor beroende på valt prisbasbelopp för invaliditetsersättningen
  • Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn
  • Ingen hälsoundersökning behövs
  • Gäller dygnet runt
  • Ersätter vid sjukdom, olyckor och bestående men
  • Kan tecknas upp till 16 års ålder och gäller upp till 25 år

Eftersom ingen hälsoundersökning krävs gäller vissa tids- och åldersbegränsningar vid sjukdom som är lika för alla. Försäkringen täcker inte skador och sjukdom som uppkommit innan försäkringen tecknats.

Begränsningar vid sjukdom

Har försäkringen tecknats efter fyllda 6 år gäller inte försäkringen för neuropsykiatrisk störning som t.ex. utvecklingsförsening, oavsett när symtomen visade sig.

Ålders- och tidsbegränsningar vid vissa sjukdomar

Vid tecknande efter fyllda 6 år gäller ej heller försäkringen för följande sjukdomar om symtom visar sig under det under det första försäkringsåret. Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse och obesitas.

Om försäkringen har varit gällande minst ett år och symtom på ovan nämnda sjukdomar uppkommer därefter lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av valt försäkringsbelopp för invaliditetsersättning. Ersättning lämnas inte för ekonomisk invaliditet, vårdbidrag eller för tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn.

Mer information om försäkringen

För fullständig information och för att teckna försäkringen gå till Folksams hemsida (öppnas i nytt fönster).
(Om olika uppgifter om försäkringen och kostnader skulle anges på denna hemsida jämfört via länken till Folksam så är det alltid Folksams uppgifter som gäller)

OBS! Det är försäkringen medlemsbarn som du som medlem i Svenska Diabetesförbundet kan teckna.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016