Bli medlem Ge gåva

Barnfond

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes, så att de kan få ha lite roligt.

Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades 1998 och har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes så att de kan få ha lite roligt. Sökanden får fylla högst 17 år ansökningsåret.

Vad bidrag kan sökas för

Aktivitet så barnet kan få ha lite roligt som skall äga rum under perioden 16 december innevarande år till 31 december nästkommande år (t.ex. resa, kost/logi, hyra (ej köp), inträde).

Bidragsbelopp

Under 2024 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 90 000 kronor.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem eller Barnmedlem i minst ett (1) år vid sista ansökningsdagen.
  • Sökanden har diabetes.
  • Sökanden är 17 år eller yngre.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 1 juli och stänger den 30 september.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan skall ske via Svenska Diabetesförbundets digitala ansökningssystem (digiPlant SBS Manager) mellan den 15 juli och 30 september.
  • Kontot skapas av den som ska signera (underteckna) ansökan via E-signering (Bank-id).
  • Målsmans eller God man signerar ansökan då sökanden är omyndig men lägger in uppgifter om den sökande.
  • Länk till ansökningssystemet (öppnas i nytt fönster)

OBS! Inga ansökningar tas emot via brev eller e-post!

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Senast uppdaterad 22 maj 2024