Bli medlem
Ge en gåva

Medlemsenkät 2021

Nu är medlemsundersökningen slutförd och vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog och lämnade sina synpunkter!

Det har gett oss en ökad insikt i hur våra medlemmar ser på Diabetesförbundets arbete samt en ökad förståelse för vad medlemmar önskar av sitt medlemskap. Undersökningen gick ut till alla medlemmar som vi har en e-postadress till och svarsfrekvens landade på nästan 35%, vilket ger oss ett gott underlag för vidare analys.

Vi kan stolt säga att undersökningen visar att vi har nöjda medlemmar som vill fortsätta vara medlem hos oss, vilket vi är mycket glada över. Undersökningen visar att det även finns områden vi kan förbättra oss på och den ger oss en bild av vad våra medlemmar vill ha mer av.

Nu börjar arbetet med att analysera resultatet och se hur vi kan använda det för att förbättra vår verksamhet och vårt medlemserbjudande.

Tack för att du ställde upp och svarade på enkäten!

Senast uppdaterad 21 april 2021