Bli medlem Ge gåva

Styrelse 2023

Kontakta oss gärna om Du vill vara med och påverka, engagera Dig eller har förslag eller frågor till styrelsen.

 

2023 består Region Västernorrlands Diabetesförenings styrelse av följande personer: 

 

Jan-Åke Vesterlund

Ordförande
070-553 96 52
janakke65@gmail.com

Lars Persson

Vice ordförande
0660-37 11 59
073-830 36 46
lars.persson@ovikparkering.se 

Sara Persson

Kassör
073-035 37 42
sara_persson82@hotmail.com

Cathrine Svensk

Sekreterare
079-347 91 98
cathrine.svensk50@gmail.com

Andrea Edman

Ledamot
070-288 32 96
andrea.edman@live.se

Gunnel Malm Agerbrink

Ledamot
0611-41095
070-649 53 76
gunnelsmail@yahoo.se

Birgitta Åberg

Ledamot
070-370 65 71
birgittaaberg1947@gmail.com

Ulf Gyllenberg

Suppleant
073-042 89 05
gyllenberg60@hotmail.se

Bengt Sjölin

Suppleant
070-548 0212
besjolin@gmail.com

Birgitta Naapanki

Suppleant
070-631 32 96
bitta62nki@gmail.com

 

Per-Erik Bylund

Revisor
070-626 27 19
spillbole124@gmail.com   

 

 

 

Senast uppdaterad 30 april 2023